TOP 09 se hlásí ke kultuře jako k dědictví, které nás spojuje v prostoru i v čase, jako k součásti životního prostředí naší země i celé Evropy a jako k ekonomické příležitosti.

Jsme přesvědčení, že kultura a umění mají významnou národohospodářskou roli, ať už v odvětvích hudebního, filmového a vydavatelského průmyslu nebo v dalších odvětvích tzv. kulturního průmyslu. Kultura je velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru, je důležitým podněcovatelem prosperity měst či celých regionů, mimořádnou šancí pro novou ekonomiku.

Nina Nováková a Jiří Blažek

Nina Nováková a Jiří Blažek

TOP 09 chrání a prosazuje svobodu slova, politickou a názorovou nezávislost rozhlasu a televize veřejné služby. Jejím záměrem je přesněji definovat roli a cíle médií veřejné služby v oblasti kultury. TOP 09 bude rovněž vždy hájit náboženské svobody. Částečná náprava křivd, které bylo dosaženo majetkovým vyrovnáním s církvemi, otevřela cestu k novému vztahu mezi státem a církví. Namísto poručnictví a finančního zajišťování ze strany státu chceme uplatnit vztah vzájemně obohacující kooperace.

Jsme přesvědčeni, že úkolem zemí střední Evropy, především bývalých států východního bloku, mezi které patří ČR, je přispět svou specifickou kvalifikací pocházející ze společné historické zkušenosti:

ostražitost k signálům znovu se probouzejících totalitních ideologií,
spontánní neochota přijímat bez přemýšlení šablony vzniklé od stolu,
zdravá skepse k přehnané politické korektnosti.
Za těmito vizemi TOP 09 stojí.

Věřím, že zvolíte lepší budoucnost. Přijďte k volbám 7. a 8. října 2016.

Nina Nováková

Předseda expertní komise TOP 09 pro kulturu, občanskou společnost a církev