Jméno Funkce
1.  MUDr. Silvie Šidáková  předsedkyně
2.  Richard Švaral  místopředseda
3. Ing.Martina Kornfeldová členka místního výboru
4. Ing. Robert Fajfr člen místního výboru
5. Karel Kostka člen místního výboru