TOP 09 se rozhodla aktivně bránit proti pro čínskému směřování zahraniční a obchodní politiky, které představuje především prezident Miloš Zeman. Spouští kampaň, ve které ukáže, jak klíčová je spolupráce České republiky a Německa. Výhody partnerství obou zemí chce připomenout právě v době připravovaných změn Evropské unie.

Dvacet let po podpisu Česko-německé deklarace považuje TOP 09 Spolkovou republiku Německo za nejdůležitějšího souseda. „Díky Václavu Havlovi jsme získali pověst země, která chrání lidská práva. Skvělá diplomacie, která stála za česko-německou deklarací, ukázala, že Česká republika umí být ve světě slyšet. Měli bychom být dál úspěšná a sebevědomá země, která drží své slovo, plní závazky vůči NATO a je silným spojencem Evropské unie. Přestaňme ohýbat záda před čínskými soudruhy, není k tomu důvod,“ říká 1. místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Jedním z nejsilnějších argumentů kampaně, kterou chce TOP 09 oslovit 1,5 milionu lidí, jsou již tradičně srozumitelné a kvalifikované ekonomické argumenty. Výhody vazby na vyspělou západní zemi, které se chceme ekonomickou úrovní a také platy podle Vize2030 do budoucna přiblížit, jsou jednoznačné. Německo je také největší investor v Česku. Třetinu českého zahraničního obchodu tvoří právě výměna s Německem – v roce 2015 jsme ze SRN dovezli zboží za 33,2 miliardy eur a vyvezli za 46,2 miliardy eur. Třeba do Saska putuje z ČR dokonce nejvíce zboží z celé EU. Česká republika patří mezi nejatraktivnější investiční lokalitu pro německé investory. Dokládá to také aktuální průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Naproti tomu do Číny byla v roce 2015 hodnota vývozu pouze 1,67 miliard eur, dovoz dosáhl 17,04 miliardy eur. A namísto slibovaných 100 miliard, čínské firmy investovaly podle zjištění Lidových novin loni pouze necelé 2 miliardy.

„Česká republika má na víc, než být v době ekonomického růstu jen podprůměrnou zemí Unie. Můžeme se rovnat Německu, ale musíme investovat, prosadit ekonomiku nápadů a snížit cenu práce. Jakákoliv podpora podnikání ale poslední čtyři roky této vlády chybí. To chceme změnit,“ dodal poslanec Marek Ženíšek.

Česko je úspěšná sebevědomá země – je jeden z headlinů startující kampaně. TOP 09 spustí informace o česko-německé spolupráci a jejich výhodách nejen na sociálních sítích, připravena je série videí, a také inzeráty v médiích a na internetu. S akcí, do které se zapojí také špičky strany, chce oslovit především přemýšlivé proevropsky orientované občany a podnikatele.